NÁHRADNÉ PLNENIE

V zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti k povinnému zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím. (§ 9, § 63, § 64, § 64a, § 65, § 65a) CCP pre výpočet za rok 2016 je 1197,85€. Cena zadanej zákazky v CHD, je tento rok 2017  958€/1osoba 0,8xCCP. Je nutné ju zadať a realizovať do konca roka 2017. Odvod úradu práce za neplnenie tohoto zákona je 1078€/1osoba 0,9xCCP nutné odviesť UPSVaR-u do 31.3.2018. S tohoto pre firmu vznikne úspora vo výške 120€/1osoba, nehovoriac o zmysluplnom využití financií, a podpore dobrého projektu. Táto prevádzka má štatút CHRÁNENÉ PRACOVISKO.

SOCIÁLNY FOND

Možnosť využiť sociálny fond na financovanie procedúr.

BONUSY

Zamestnávateľov pre zamestnancov pri rôznych pracovných alebo životných príležitostiach.

VYPRACUJEM

a zašlem cenovú ponuku podľa potrieb a priania firmy.