NÁHRADNÉ PLNENIE

V zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti k povinnému zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím. (§ 9, § 63, § 64, § 64a, § 65, § 65a) CCP pre výpočet za rok 2018 je 1250,60€. Cena zadanej zákazky v CHD, je tento rok 2018  1000€/1osoba 0,8xCCP. Je nutné ju zadať a realizovať do konca roka 2018. Odvod úradu práce za neplnenie tohoto zákona je 1125€/1osoba 0,9xCCP nutné odviesť UPSVaR-u do 31.3.2019. S tohoto pre firmu vznikne úspora vo výške 125€/1osoba, nehovoriac o zmysluplnom využití financií, a podpore dobrého projektu. Táto prevádzka má štatút CHRÁNENÉ PRACOVISKO.

SOCIÁLNY FOND

Možnosť využiť sociálny fond na financovanie procedúr.

BONUSY

Zamestnávateľov pre zamestnancov pri rôznych pracovných alebo životných príležitostiach.

VYPRACUJEM

a zašlem cenovú ponuku podľa potrieb a priania firmy.