VZNIK FIRMY

rok 2009

ŠTATÚT FIRMY

CHRÁNENÉ PRACOVISKO

KVALIFIKÁCIA

4-ročná Stredná zdravotná škola v Levoči, odbor-MASÉR

PRAX

29-ročná prax, z toho 18 rokov v liečebno-zdravotníckych zariadeniach

CIEĽ

zúročiť kvalifikáciu s dlhoročnou praxou pri službách poskytovaných klientom na zlepšenie ich kvality zdravia a celkovej pohody organizmu

 

 

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývam do mojej prevádzky, budete určite spokojný so službami v príjemnom prostredí.